انرژی بادی، صنعتی اشتغال زا و آینده دار (بخش سوم)

بخش سوم | آینده انرژی باد در ایران و مشاغل وابسته به این صنعت

بیش از دو دهه از احداث اولین نیروگاه های بادی در ایران می گذرد که طی این مدت، رشد و توسعه با روندی نسبتاً پیوسته و البته کند همراه بوده و تنها پس از تصویب قانون خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر، این روند تا حدودی شتاب گرفته است اما قابل انتظار است که این صنعت با توجه به ظرفیت های بالای آن در کشور با استقبال خوبی همراه باشد. ایران با داشتن ظرفیت قابل توجه انواع انرژی های تجدیدپذیر می تواند علاوه بر تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز خود از این منابع، اثرات زیان بار تولید انرژی از منابع فسیلی را کاهش داده و موجبات توسعه مناطق محروم شود. لازم به توضیح است که برخی از استان های کشور، همچون استان سیستان و بلوچستان از بادخیزترین و در عین حال محرومترین مناطق محسوب می شوند. از نظر اقتصادی و سرمایه گذاری، استفاده از انرژی باد موجب صرفه جویی فرآورده های نفتی بعنوان سوخت می شود که موجب حفظ فرآوردهای نفتی شده که امکان صادرات و تبدیل آن به مشتقات بسیار زیاد پتروشیمی با ارزش افزوده بالا را فراهم می سازد. از سوی دیگر، فرآیند تبدیل انرژی باد به انرژی برق فاقد هر گونه آلودگی زیست محیطی بوده که نقش به سزایی در حفظ طبیعت سالم محیط زیست ایفا می کند. استفاده از انرژی باد در ایران علاوه بر عمران و آبادانی موجبات ایجاد مشاغل جدید شده و با بومی سازی فن آوری انرژی باد اقتصاد کشور رشد بیشتری می یابد. ظرفیت کشور ایران در زمینه انرژی بادی، منحصر بفرد بوده و تلاش می شود از این ظرفیت ها به بهترین نحو استفاده شود؛ بعنوان مثال طبق آمار منتشر شده و برآورد های صورت گرفته، در شهر زابل که ارزشمندترین بخش از نظر تولید انرژی بادی است، میزان تولید حدود ۳۰۰۰ مگاوات، در شهر خواف که یکی از بی نظیرترین بادهای جهان را دارد، میزان تولید بیش از ۱۰۰۰ مگاوات و همچنین در منطقه دورح که از بهترین مناطق بادخیز شرق کشور است، میزان تولید چند هزارمگاوات پیش بینی شده است.

طبق آمار فوق، می توان دریافت که در حال حاضر، میزان علاقه به ادامه دادن در مصرف و بهره برداری از منابع انرژی های محدود، بدلایل گوناگون که از جمله آنها می توان به آسیب های محیط زیست و نیز سلامت مردم اشاره کرد که از مهم ترین عوامل است، کم رنگ شده و از سوی دیگر برای حفظ و بقای ادامه صنایع و زمینه های مهندسی، تولیدی و صنعتی استقبال از انرژی های تجدید پذیر و صنایع وابسته به آن بصورت فزاینده ای رو به رشد است که این مسئله می توان انگیزه ای بسیار قوی در جهت شروع به فعالیت در این زمینه های تولیدی، صنعتی، مهندسی، عرضه و فروش و اجرایی برای علاقه مندان به صنایع انرژی های تجدیدپذیر باشد. لازم به توضیح است که برای شروع کسب و کار، پیش نیاز ها و دانش های سخت و پیچیده نیست و می توان با طی دوره های آموزشی و دریافت مدارک معتبر بین المللی، و همچنین گذراندن دوره کارآموزی (جهت کسب تجربه و آشنایی فنی و تجاری) برای فعالیت در این زمینه ها، اقدام کرد.

فرصت های موجود در صنعت انرژی بادی

امروزه استفاده از انرژی بادی به یکی از زمینه های اصلی جهت تولید انرژی برق پاک و قابل جایگزی، تبدیل شده است و فرصت ها و بسترهای مناسبی را فراهم می آورد و موجب اشتغال زایی زیادی در سرتاسر جهان شده است. در حال حاضر در حوزه‌های تولید نصب و تعمیر و نگهداری توربین های بادی شغل های بسیاری ایجاد شده است و حتی افراد واجد شرایط و تایید شده، می توانند براحتی دوره های آموزشی را گذرانده و پس از اخذ مدارک بین المللی معتبر، شروع به کار کرده تا با ارائه خدمات مشاوره، طراحی و اجرا و تعمیر نگهداری، به عنوان یک شغل مناسب و پولساز کسب درآمد کنند. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۰ میلیون نفر در صنعت انرژی های تجدیدپذیر مشغول کار بوده اند که بیش از ۱.۱۵ میلیون نفر از این افراد در صنعت انرژی بادی مشغول به کار هستند. در این میان کشور چین بیش  از ۵۰۰ هزار شغل را در این صنعت به خود اختصاص داده است. آلمان نیز با ۱۵۰ هزار شغل در رتبه دوم و با فاصله اندک ایالات متحده با ۱۰۰ هزار شغل در صنعت انرژی بادی در رتبه سوم قرار دارد.

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺷﻐﻠﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺑﺎد

در ادامه، به برخی از عناوین شغلی تایید شده در زمینه صنعت انرژی بادی اشاره می شود.

 • ﻃﺮاح ﭘﺮه ﻫﺎ و روﺗﻮر ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي (گذراندن رشته تخصصی دانشگاهی)
 • ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻓﻨﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي (گذراندن دوره آموزشی یا گذراندن رشته تخصصی دانشگاهی)
 • اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺪدي ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎدي (گذراندن رشته تخصصی دانشگاهی)
 • ﻣﻮﻧﺘﺎژﻛﺎر ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي (گذراندن دوره آموزشی)
 • ﺑﺎزرس ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي (گذراندن دوره آموزشی یا گذراندن رشته تخصصی دانشگاهی)
 • ﻃﺮاح و ﻣﺸﺎور ﻣﻮاد اﺟﺰاي ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي (گذراندن دوره آموزشی یا گذراندن رشته تخصصی دانشگاهی)
 • ﻣﺸﺎور ﻣﻜﺎن ﻳﺎب اﺣﺪاث ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎدي (گذراندن دوره آموزشی)
 • ﻣﺸﺎور ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي (گذراندن دوره آموزشی یا گذراندن رشته تخصصی دانشگاهی)
 • ﻃﺮاح ﻣﺰارع ﺑﺎدي (گذراندن دوره آموزشی یا گذراندن رشته تخصصی دانشگاهی)
 • ارزﻳﺎب ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻧﻴﺮوﮔﺎه های ﺑﺎدي (گذراندن دوره آموزشی یا گذراندن رشته تخصصی دانشگاهی)
 • ﻃﺮاح ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي (گذراندن رشته تخصصی دانشگاهی)
 • ﻣﺸﺎور زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎس ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي (گذراندن رشته تخصصی دانشگاهی)
 • ﻃﺮاح ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي (گذراندن رشته تخصصی دانشگاهی)
 • اﭘﺮاﺗﻮر ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي(گذراندن دوره آموزشی)
 • ﻣﺸﺎور اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎدي (گذراندن رشته تخصصی دانشگاهی)
 • ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي (گذراندن دوره آموزشی)
 • ﻃﺮاح ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي (گذراندن رشته تخصصی دانشگاهی)
 • ﺳﺮوﻳﺲ ﻛﺎر ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي (گذراندن رشته تخصصی دانشگاهی)

آکادمی انرژی های تجدید پذیر ایران

برای یک متخصص همیشه کار هست...

صفحه اصلی    دوره ها    ارتباط با مجموعه

آدرس:تهران،منطقه نیاوران،محله کاشانک،انتهای خیابان صبوری،پارک نیلوفر،آکادمی انرژی های تجدید پذیر ایران

تلفن: 02188946217

0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استادامه خرید