طراح سیستم‌های فتوولتائیک (آنلاین)

دوره طراح سیستم فتوولتائیک…

5
1,700,000 تومان

طراح ساختمان‌های انرژی صفر

دوره جامع شغل طراح ساختمان‌های انرژی صفر دوره جامع شغل طراح ساختمانهای انرژی صفر همراه با ارائه مدرک معتبر بین‌المللی…

5
1,900,000 تومان

نصاب پنلهای خورشیدی

دوره نصاب پنل خورشیدی دوره جامع شغل نصاب پنل‌های خورشیدی همراه با ارائه مدرک معتبر بین‌المللی سازمان فنی و حرفه‌ای…

0
2,900,000 تومان

طراح سیستم‌های فتوولتائیک (حضوری)

دوره طراح سیستم فتوولتائیک…

0
2,500,000 تومان